Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Monitorowanie choroby resztkowej u chorych na ostre białaczki przy pomocy analizy ekspresji genu WT1 metodą RQ-PCR

Abstract:

Gen WT1 odgrywa znaczącą rolę w patogenezie nowotworów hematologicznych oraz guzów litych. Wysoka ekspresja genu WT1 w większości komórek białaczkowych przy bardzo niskim lub niewykrywalnym poziomie we krwi i szpiku zdrowych dawców czyni ten gen atrakcyjnym markerem białaczkowej hematopoezy. Cele: Ocena skuteczności monitorowania choroby resztkowej (MRD) przy pomocy analizy ekspresji genu WT1 z użyciem metody RQ-PCR oraz znaczenia prognostycznego poziomu ekspresji genu WT1 u chorych na ostre białaczki. Materiał i metody: Do badania włączono 50 pacjentów Katedry i Kliniki Hematologii CMUJ, w tym 32 chorych na AML i 18- na ALL. Grupę kontrolną stanowiło 50 honorowych dawców krwi. Seryjne badania krwi obwodowej wykonywano w momencie rozpoznania, po chemioterapii indukującej, konsolidującej oraz w okresie remisji w odstępach 3-miesięcznych przez okres 2 lat. Wyniki: Ekspresję genu WT1 wykryto u 42 (82%) osób zdrowych. Nadekspresję genu stwierdzono u 47 (94%) chorych na ostrą białaczkę. Monitorowanie MRD z użyciem analizy ekspresji genu WT1 prowadzono u 36 chorych (25 z AML, 11 z ALL), przy czym u 7 równolegle z użyciem genu fuzyjnego. Poziom ekspresji genu WT1 korelował z przebiegiem klinicznym ostrej białaczki, a także z obecnością genu fuzyjnego w badaniu nested-PCR. Okres między wzrostem ekspresji genu WT1 a potwierdzeniem nawrotu wynosił średnio 129 (6-298) dni. Poziom ekspresji genu WT1 przekraczający 20 kopii WT1/104 kopii ABL badany po zakończeniu leczenia indukującego wiązał się z krótszym okresem przeżycia całkowitego (OS), natomiast po leczeniu konsolidującym – z krótszym okresem OS oraz przeżycia wolnego od choroby (DFS). Przy pomocy modelu Coxa stwierdzono, że niezależnymi niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi dla OS i DFS są poziomy ekspresji genu WT1 po leczeniu indukującym oraz konsolidującym. Wnioski: Ekspresja genu WT1 jest użytecznym markerem MRD u chorych na ostre białaczki, zwłaszcza w przypadku braku innych markerów molekularnych. Wysoki poziom ekspresji genu WT1 po leczeniu indukującym i konsolidującym jest istotnym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

hematologia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Aleksander B. Skotnicki

Date issued:

2008

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1033

Call number:

ZB-107996

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2020

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

10

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-107996 Feb 12, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information