Title:

Wybrane determinanty jakości życia w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych

Author:

Gajkowska-Wójcik, Barbara

Subject:

koksartroza ; gonartroza ; jakość życia ; WOMAC ; starzenie się

Abstract:

Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszym schorzeniem stawów i wiodącą przyczyną przewlekłych bólów oraz niepełnosprawności osób w starszym wieku, w dużej części zależną od zajęcia stawów kolanowych ew. biodrowych. Celem pracy było określenie czynników, które w największym stopniu wpływają na jakość życia chorych w koksartrozie i gonartrozie z podziałem na 2 grupy wiekowe, młodszą 40-65 lat i starszą 66-80 lat, stwierdzenie ew. różnic oraz określenie roli wieku. Jako narzędzia do badania jakości życia użyto kwestionariusza WOMAC w polskiej wersji językowej (w skali Likerta), którego pozytywna walidacja na grupie 59 chorych stanowiła element pracy. Wbrew oczekiwaniom nie wykazano pogorszenia jakości życia chorych określonej w WOMAC wraz z wiekiem chorych. Niezależnie od wieku chorych, sprawność fizyczna stanowi najważniejszy element jakości życia w ChZS kończyn dolnych określonej w skali WOMAC. W młodszej grupie wiekowej największy wpływ na jakość życia chorych mają spowodowane bólem zaburzenia snu, sprawność umysłowa i fizyczna (czas przejścia 25m, zaawansowanie czynnościowe wg.Seyfrieda) oraz BMI. W grupie starszej na jakość życia wpływa głównie sprawność samoobsługowa ( IADL), sprawność fizyczna (czas przejścia 25m, zaawansowanie czynnościowe), sprawność umysłowa, depresja i BMI.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby narządów ruchu

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Grodzicki, Tomasz

Date:

2008

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Call number:

ZB-107979

Language:

pol

Access rights:

nieograniczony

×

Citation

Citation style: