Title:

Siła mięśni działających na staw i stabilność stawu po całkowitej aloplastyce stawu kolanowego

Author:

Kamiński, Paweł

Subject:

gonartroza ; stabilność ; siła mięśni ; rehabilitacja

Abstract:

Aloplastyka proteza niezwiazana jest uznana i szeroko stosowana metoda leczenia zaawansowanego stadium choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Celem badania było okreslenie w czasie półrocznej obserwacji zmian zachodzacych w sile miesniowej, zakresie ruchu, dolegliwosciach bólowych i skali samooceny WOMAC w zależnosci od trybu rehabilitacji prowadzonej w Oddziale Rehabilitacji lub w warunkach domowych. Istotne było również znalezienie odpowiedzi na pytanie czy wynik leczenia według skali WOMAC wiaże sie z siła miesniowa, zakresem ruchu i dolegliwosciami bólowymi oraz czy istnieje zależnosc pomiedzy siła miesniowa a stabilnoscia stawu. Badaniu poddano dwie 21-osobowe grupy chorych różniace sie trybem zastosowanej rehabilitacji oraz 23- osobowa grupe kontrolna. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że rehabilitacja w warunkach oddziału szpitalnego przyspiesza wzrost siły miesni zginaczy i prostowników stawu kolanowego oraz zwieksza jej bezwzgledna wartosc w porównaniu z rehabilitacja prowadzona w warunkach domowych. Jednak po upływie pół roku od aloplastyki pozostaje ona niższa niż w grupie kontrolnej. Niezależnie od trybu rehabilitacji zwieksza sie zakres ruchu w stawie kolanowym, zmniejszaja sie dolegliwosci bólowe, maleje stabilnosc stawu kolanowego i wzrasta pozytywna samoocena według skali WOMAC. Poprawiajacy sie wraz z upływem czasu wynik osiagany w skali WOMAC nie był zależny od wzrastajacej siły miesniowej i zwiekszajacego sie zakresu ruchu, natomiast wiazał sie z ustepowaniem dolegliwosci bólowych. Okazało sie także, że wzrost siły miesniowej nie poprawiał stabilnosci operowanego kolana. Jak widac wpływ rehabilitacji prowadzonej w warunkach szpitalnych na stan chorych po aloplastyce całkowitej stawu kolanowego jest ograniczony, a subiektywna poprawa uzależniona jest głównie od redukcji dolegliwosci bólowych.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby narządów ruchu

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Bogusław Frańczuk

Date:

2008

Date issued:

2007

Type:

Praca doktorska

Format:

application/pdf

Call number:

ZB-107978

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

nieograniczony

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

×

Citation

Citation style: