Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Spoczynkowy poziom N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) a elektrokardiograficzna próba wysiłkowa u chorych ze stabilną dusznicą bolesną bez cech dysfunkcji lewej komory serca

Abstract:

Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy u chorych ze stabilną dusznicą bolesną, prawidłową funkcją skurczową i rozkurczową lewej komory oraz bez przerostu lewej komory ani przebytego zawału serca istnieje związek miedzy poziomem NT-proBNP w osoczu krwi a wynikiem elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Uzyskane wyniki sugerują, że: 1. U chorych ze stabilną dusznicą bolesną poziom NT-proBNP był powiązany z sumą niedokrwiennych obniżek odcinka ST podczas ograniczonego objawami stopniowanego wysiłku fizycznego przy porównywalnym osiągniętym obciążeniu pracą; 2. Jedynie nieznamienne zależności łączyły stężenie NT-proBNP z frakcji wyrzutową i indeksem masy mięśnia lewej komory serca; 3. Powyższy związek uległ osłabieniu, jednak zachował istotność statystyczną także w analizie wieloczynnikowej po uwzględnieniu poprawki na pozostałe parametry powiązane w sposób niezależny ze stężeniem peptydu: rozległość zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i stopień dysfunkcji nerek; 4. U chorych ze stabilną dusznicą bolesną bez dysfunkcji ani przerostu mięśnia lewej komory na poziom NT-proBNP w osoczu krwi w spoczynku wpływa nasilenie i rozległość niedokrwienia mięśnia serca w trakcie wysiłku. Może to wynikać z powtarzających się epizodów niedokrwiennych w trakcie codziennej aktywności, prawdopodobnie poprzez utrzymujące się wzmożenie ekspresji genu dla BNP w niedokrwionym myocardium.

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Andrzej Surdacki

Date issued:

2007

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1010

Call number:

ZB-107622

ControlNumberVIRTUA:

click here to follow the link

Access rights:

tylko w bibliotece

Location of original object:

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Object collections:

Last modified:

Jun 27, 2019

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

14

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1010

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-107622 Jun 27, 2019

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information