Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Czynniki determinujące zmienność ciśnienia tętniczego krwi

Abstract:

Zmienność ciśnienia tętniczego może być rozpatrywana w zależności od czasu trwania wahań w aspekcie krótkoterminowym, dziennym i dobowym. Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników osobniczych i środowiskowych na krótkoterminowa zmienność ciśnienia tętniczego z okresu doby. Dnia i nocy oraz redukcję dzienno-nocną ciśnienia tętniczego. Badaniem objęto rodziny losowo wybranych osób z terenu miasta i gminy Niepołomice, łącznie 207 osób z 55 rodzin w wieku 18 - 60 lat. Aby ocenić zmiany ciśnienia tętniczego wykorzystano metodę całodobowego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego przy użyciu aparatu Spacelab90207. Jako wskaźnik zmienności krótkoterminowej przyjęto wielkość odchylenia standardowego (SD) od średniej wartości ciśnienia tętniczego z okresu doby, dnia i nocy. Jako wskaźnik zmienności długoterminowej przyjęto różnicę w średniej wartości ciśnienia dzień vs noc ocenianą w mmHg oraz procentową redukcję ciśnienia tętniczego w nocy w porównaniu z dniem wyrażoną równaniem średnie ciśnienie dzień - średnie ciśnienie noc/ średnie ciśnienie dzień x 100 %. Wiek, płeć , WHR, wysokość ciśnienia tętniczego. obciążający wywiad w kierunku nadciśnienia, wykazują niezależny wpływ na krótkotcrn1inową zmienność ciśnienia tętniczego. Redukcja dzienno-nocna ciśnienia tętniczego zależy od wysokości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Osoby starsze oraz płeć męską chara ; kteryzuje mniejsza redukcja dzienno-nocna ciśnienia skurczowego.

Place of publishing:

Kraków

Level of degree:

2 - studia doktoranckie

Degree discipline:

fizjologia ; choroby układu krążenia

Degree grantor:

Wydział Lekarski

Promoter:

Grodzicki, Tomasz

Date issued:

2006

Identifier:

oai:dl.cm-uj.krakow.pl:1002

Call number:

ZB-107611

Language:

pol

Access rights:

tylko w bibliotece

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2022

In our library since:

Nov 21, 2012

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/publication/1002

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
ZB-107611 Jul 19, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information