Adres internetowy zasobu
http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/przywodztwo-w-zarzadzaniu-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-zdrowia-w-pracy-2013-praktyczny-przewodnik