Adres internetowy zasobu
http://zdg.wum.edu.pl/sites/zdg.wum.edu.pl/files/wspomnienia%20%28poprawki%29.doc